AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah
AG ŠTÚDIO GERIČ, spol. s r.o. slúžila pre Vaše potreby od roku 2002 do septembra 2019, teda plných sedemnásť rokov. Od septembra 2019 sme prešli na formu podnikania na báze živnosti, pričom naďalej poskytujeme plný sortiment poskytovaných služieb v nezmenenej kvalite. Niekoľko drobných výhod pre našich klientov: Dokázali sme upraviť niektoré nákladové položky a prestali sme byť plátcami DPH, takže sme mohli naše ceny upraviť smerom dolu.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s doterajšou klientelou i s novými partnermi.
Pripravujeme, zabezpečujeme a realizujeme vzdelávacie, školiace a programové aktivity, soft skills programy a poradenstvo pre široké spektrum ľudí, ktorí potrebujú mať vysokú kvalitu profesionálnej komunikácie, pre tých, ktorí riadia ľudí, procesy, organizácie, pre ľudí ktorí reprezentujú svoju spoločnosť v rôznych profesných, spoločenských i protokolárnych situáciách, pre ľudí, ktorí sa pohybujú v oblasti zložitých vyjednávacích procedúr doma i v rôznych kultúrach sveta, pre manažérov, obchodníkov, predajcov, vyjednávačov, prvokontaktových pracovníkov, pracovníkov sekretariátov, ale aj lobistov, hovorcov, moderátorov a pod.
ZÁKLADNÉ PROGRAMY
RIADENIE KONFLIKTU
diagnostika a analýza príčin konfliktu, štruktúra konfliktu, pozičná a argumentačná sila, prevzatie riadenia procesov konfliktu, uzatváranie tém, vyjednávacie nástroje, ...
VYSTUPOVANIE
NA VEREJNOSTI
pred novinármi, vystúpenia v rozhlase, v televízii, scenár, tlačová konferencia, tlačová správa, moderátor, hovorca, ...

OBCHOD
Ľudia nekupujú to, čo potrebujú, ale to, čo chcú.  Myslenie klienta, jeho preferencie, produktové preferencie, prečo je ochotný kupovať práve u nás, riadenie obchodného rozhovoru, ...
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
analýza témy, didaktické, technické, grafické, komunikačné a psychologické prvky prezentácie, ...


PROFESIONÁLNA KOMUNIKÁCIA
základy verbálnej a neverbálnej komunikácie, rétorika, jazyk, reč, hlas, mimika, gestika, štruktúra vystúpenia, artikulácia, ...


MANAŽMENT
Riadenie ľudí, procesov, činností, stratégií, rozhodovanie na rôznych úrovniach riadenia, motivovanie ľudí, vytváranie vzorov, predvídanie, komunikácia, etc.
ETIKETA, PROTOKOL
Profesionálna etiketa a spoločenský protokol, reprezentácia spoločnosti, ovplyvňované faktory firemnej kultúry,...

VYJEDNÁVANIE
Základy vyjednávania, úvod do typológie, vyjednávacie stratégie, argumentačné techniky, riadenie vyjednávania, ...

LOBING
Lobing, lobista, lobingové procesy, etický kódex lobingu, stratégie a techniky lobingu, ...


ZDRAVOTNÍCTVO
Komunikačné techniky v zdravotníctve,  pacienti, príbuzní, umieranie a smrť, ageizmus, asertivita, empatia, riadenie konfliktu, ...

ŠTÁTNA SPRÁVA
SAMOSPRÁVY
Programy pre špecifické prostredie štátnej správy, samosprávy a ďalších inštitúcií.


SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA
Program určený pre pracovníkov sociálnych zariadení, DSS, domovov dôchodcov, ZpS a ďalších zariadení pre seniorov.

AUDIOKOMENTÁRE

METÓDY, FORMY

CENY

metódy, formy      ceny      zľavy      odporúčané zostavy      AD      kontakt

KONTAKT

ZĽAVY A ZĽAVA MESIACA

ODPORÚČANÉ ZOSTAVY

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah