odporúčame - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah
manažment         obchod         vyjednávanie          štátna správa, úrady, samospráva          sekretariát

ODPORÚČANÉ KONFIGURÁCIE PROGRAMOV

Pripravili sme pre vás niekoľko osvedčených konfigurácií vzdelávacích a tréningových programov.
Tieto konfigurácie pomáhajú organizátorom, personalistom a ľuďom zodpovedným za zabezpečenie takýchto programov a činností, zorientovať sa jednoduchšie v širokom spektre možností.

Ak v týchto vzorkách nenájdete naplnenie svojej konkrétnej predstavy, spojte sa s nami a dajte si vypracovať návrh konkrétnej konfigurácie programov,ktoré budú vyhovovať vašim požiadavkám a ktoré môžu byť nastavené na špecifické podmienky vašej organizácie.

Pripravíme pre vás tiež programy pre tzv. nie bežné prostredia, tiež pre klientov z nekomerčného prostredia a aj programy atypické, prípadne jednorazové pre špeciálne použitie.
Poznámka z praxe:
Neodporúčame nastavenia vzdelávania tak, že za dopoludnie, prípadne za jeden deň, treba zvládnuť osem až dvanásť tém. Z obchodného hľadiska by nám to mohlo byť jedno, ale je veľmi neefektívne použitie peňazí, času, energie a motivácie ľudí.
Všetko chce svoj čas a vzdelávanie tiež. Máme mnoho skúseností s prípravou, plánovaním a koordináciou vzdelávacích programov a vzdelávacích stratégií.
Spojte sa s nami, radi vám poradíme.

Tešíme sa na spoluprácu.


MANAŽMENT

Odporúčame základné konfigurácie programov pre riadiacich pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia.
Uvedené konfigurácie sme realizovali pre klientov v rôznych komoditách, v rôznych časových rozsahoch a s rôznou náročnosťou.
Medzi doterajšími požiadavkami klientov boli aj požiadavky len na niektoré konkrétne programy ale jednoznačne dominujú komplexnejšie štruktúry programových blokov a tém.
Jednotlivé programy sú spravidla dvoj až trojdňové z rýdzo praktických dôvodov uvoľňovania účastníkov z práce.

ZÁKLADNÉ KONFIGURÁCIE

  * A Top manažment
Firemná stratégia, Dlhodobé plánovanie, MBO - riadenie podľa cieľov, Accountability - manažérska schopnosť
a zodpovednosť, EQM, Techniky plánovania, Riadenie tímu, Riadenie zmien, Motivácia tímu,
Spoločenský a obchodný protokol, Profesionálna prezentácia, Manažérske vystupovanie, Asertivita, Empatia
Vyjednávanie, CRM, Základná komunikácia

  * B Stredná úroveň riadenia
Výber ľudí, Riadenie tímu, Delegovanie, Hodnotenie, Motivácia tímu, Finančné plánovanie
Techniky plánovania, Riadenie zmien, Riadenie projektu, Riadenie porád, Časový manažment, KAIZEN,
Riadenie konfliktu, Asertivita, Empatia, Profesionálna prezentácia, Základná komunikácia

  * C Stredná úroveň riadenia
Certifikovaný program, Manažér ľudských zdrojov , Základná komunikácia

Pre konkrétne prostredie klienta odporúčame programy:
Firemná kultúra, Manažér ako líder, Koučing,
(Spojte sa s nami a dajte si vypracovať návrh. Radi pripravíme konfiguráciu na mieru.)OBCHOD

Odporúčané základné konfigurácie pre ľudí, zabezpečujúcich obchodné rokovania, obchodné vyjednávania, pre obchodných reprezentantov, ktorí rokujú prevažne u svojich klientov, pre predajcov, nákupcov, ...
Programy pre obchodníkov na rôznych úrovniach sú spojené s tréningom, analýzou a odlaďovaním v modelových situáciách.
Programy nastavujeme na špecifickú komoditu klienta, podľa vašich požiadaviek - spojte sa s nami.
ZÁKLADNÉ KONFIGURÁCIE

  * A Predajca
Predajca, Základná komunikácia, Riadenie konfliktu, Základy prezentácie, Asertivita

  * B Obchodný zástupca
Obchodný zástupca, Obchodné vyjednávanie, Profesionálna prezentácia, Základná komunikácia
Telefonická komunikácia, Asertivita, Empatia, Spoločenské zručnosti, Základy vyjednávania

  * C Obchodný reprezentant
Obchodný zástupca, Základná komunikácia, Profesionálna prezentácia, Základy vyjednávania
Telefonická komunikácia, Riadenie konfliktu, Empatia, Asertivita, Spoločenské zručnosti


VYJEDNÁVANIE

Presadenie svojich záujmov, jemná diplomacia, vyjednávacie triky, znalosti typológie, psychológie, ale aj tvorivosť, úcta partnerov a k partnerom - aj to je svet vyjednávania v jeho nesmierne širokom spektre.
Pripravili sme základné konfigurácie programov, vhodných pre vyjednávačov.

Programy pre vyjednávačov pripravíme aj pre špecifické prostredie a vyejdnávacie jemnosti vašej spoločnosti.

ZÁKLADNÉ KONFIGURÁCIE

Základy vyjednávania I. a II.
Vyjednávanie v rôznych kultúrach
Spoločenský protokol, etiketa
Profesionálna komunikácia
Riadenie konfliktu
Profesionálna prezentácia
Asertivita
Empatia


ŠTÁTNA SPRÁVA, ÚRADY, SAMOSPRÁVA

Odporúčané konfigurácie pre prostredie štátnej správy, samosprávy, a ďalších inštitúcií nie sú
v zásade odlišné od štandardizovaných okruhov a tém napríklad v oblasti riadenia.
Pri ich nastavení však tieto programy nastavujeme na špecifické prostredie administratívnych, správnych, hierarchických, ale aj politických parametrov.
Pozitívne odozvy, opakovanie a rozvíjanie už absolvovaných programov, požiadavky na špeciálne nadstavby nás povzbudzujú k ešte vyšším nárokom na kvalitu a vysokú flexibilitu aktualizácie obsahu.


Ak v týchto vzorkách nenájdete naplnenie svojej konkrétnej predstavy, spojte sa s nami a dajte si vypracovať návrh konkrétnej konfigurácie programov, ktoré budú vyhovovať vašim požiadavkám a ktoré môžu byť nastavené na špecifické podmienky vašej organizácie.


ZÁKLADNÉ KONFIGURÁCIE

Úrady štátnej správy
Manažment v celom spektre, Vyjednávanie, Vyjednávanie v rôznych kultúrach
Profesionálna komunikácia, Sekretariát, asistent, Profesionálna prezentácia, Mediálne vystúpenie
Asertivita, Empatia, Riadenie konfliktu, Etiketa
Lobing

Samosprávy
Manažment v celom spektre, Vyjednávanie, Profesionálna komunikácia, Profesionálna prezentácia
Hovorca, Vystupovanie na verejnosti, Mediálne vystúpenia, Spoločenské zručnosti
Asertivita, Empatia, Riadenie konfliktu, Lobing, Sekreatriát, asistent

Starostovia, poslanci, predstavitelia úradov a inštitúcií
Vystupovanie na verejnosti, Základy profesionálnej komunikácie, Mediálne vystupovanie
Vystupovanie v televízii, Vystupovanie v rozhlase, Tlačová beseda, Asertivita
Profesionálna prezentácia


SEKRETARIÁT, ASISTENT, ASISTENTKA

Veľmi dôležitou pracovnou pozíciou pre všetky štruktúry riadenia sú asistenti manažérov a pracovníci a pracovníčky sekretariátov.
Sú neoddeliteľnou súčasťou pracoviska manažéra a podieľajú sa významne na efektívnosti organizácie práce, správy dokumentov, zabezpečovania chodu príslušných pracovísk, ale aj významne ovplyvňujú firemnú kultúru, medziľudské vzťahy a kvalitu reprezentáciu navonok.
Pripravili sme základné programy pre tieto profesie - programy v prípade potreby nastavujeme na konkrétne podmienky klienta, vrátane naladenia podľa príslušnej úrovne hierarchie riadenia.

Ak v týchto vzorkách nenájdete naplnenie svojej konkrétnej predstavy, spojte sa s nami a dajte si vypracovať návrh konkrétnej konfigurácie programov, ktoré budú vyhovovať vašim požiadavkám a ktoré môžu byť nastavené na špecifické podmienky vašej organizácie.


ZÁKLADNÉ KONFIGURÁCIE

Typy pozícií, Sekretariát, asistent, Komunikačné situácie, Profesionálna komunikácia
Návštevy, Etiketa, protokol,  Stolovanie, občerstvenie
Telefonická komunikácia, Asertivita, Empatia, Riadenie konfliktu, Časový manažment

manažment         obchod         vyjednávanie          štátna správa, úrady, samospráva          sekretariát
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah