alexander - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah
PhDr. Alexander Gerič

Od septembra 2019 vlastník a riaditeľ spoločnosti PhDr. Alexander Gerič - AG ŠTÚDIO GERIČ.
Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti AG ŠTÚDIO GERIČ, spol. s r. o. v čase 2002 - 2019.
Absolvent Filozofickej fakulty UK - vzdelávanie dospelých, šiestich ročníkov odborného manažérskeho vzdelávania City University Bratislava.
Získal profesionálny certifikát manažérskeho vzdelávania v rámci Open University - Veľká Británia.
Externe spolupracuje s viacerými vzdelávacími inštitúciami, vykonáva oponentúru diplomových prác, je členom komisií štátnych záverečných skúšok. Od roku 1992 do roku 1998 spolupracoval s CUB Bratislava ako odborný tútor študijných skupín manažérskeho vzdelávania a scriptmarker záverečných skúšok.
Je autorom a spoluautorom viacerých vzdelávacích odborných projektov.
Autor viacerých certifikovaných vzdelávacích projektov na báze akreditácie MŠ SR.


Riadiace skúsenosti:
Šéfdramaturg PKO, šesť rokov riaditeľ PKO, člen predstavenstva a dozornej rady a.s. Incheba, poradca prezidenta CUB.
Od roku 2002 do roku 2019 riadil vlastnú spoločnosť AG ŠTÚDIO GERIČ, spol. s r. o. na pozícii generálny riaditeľ.
V súčasnosti riaditeľ o.z. MM KABARET, riaditeľ n.o. Cylinder, člen predstavenstva BDBA III Bratislava.

Dominantná orientácia na odbornosť riadenia rozvoja organizácií, manažérskeho vzdelávania, všetkých úrovní komunikácie a marketingovej komunikácie.
Autor viacerých programov a tréningov vyjednávačov, tréner komunikačných techník manažérov, obchodníkov, hovorcov a moderátorov, lektor prezentačných techník, komunikačnej inteligencie a špeciálnych riadiacich a komunikačných programov pre oblasť zdravotníctva, štátnej správy, úradov a samosprávy.
Pôsobí ako expert pre podnikové poradenstvo v oblasti profesionálnej komunikácie, komunikačných auditov, procesov riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), vyjednávacích stratégií, obchodných vyjednávacích procesov, metodiky vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov.
V oblasti umeleckej činnosti je autorom viacerých realizovaných televíznych programov, autorom scenárov, spolutvorcom viacerých festivalov modernej mágie, moderátorom, tvorcom scenárov a hlasom audiokomentárov pre nevidiacich a slabozrakých, predseda a člen odborných hodnotiteľských porôt.


Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah