zdravotníctvo - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah

ZDRAVOTNÍCTVO

Zdravotníctvo je špecifické prostredie, kde kontakt pacientov a zdravotníkov ovplyvňuje často strach, bolesť, obavy, naliehavosť, silné emócie. Často pacienti vystupujú agresívne len preto, lebo sa boja, prípadne aj preto, že nevnímajú zdravotníkov ako ľudí, ktorí im chcú pomôcť.
Vzťahy sú poznačené aj stavom našej spoločnosti, kde postavenie zdravotníkov a lekárov nepatrí vnímaním verejnosti medzi popredné.
Pripravili sme programy zaoberajúcimi sa častými situáciami v týchto vzťahoch.
Človek, ktorý pozná pravidlá a mechanizmy profesionálnej komunikácie, riadenia konfliktných situácií, má nacvičené reakcie
v krízových situáciách, takýto človek svoju sebaistotu dokáže preniesť aj na svoje okolie, čo môže často upokojiť emócie, agresiu a strach.
Naše programy myslia aj na samotných zdravotníkov, na ktorých tiež tieto situácie pôsobia stresovo, frustrujúco a konfliktne.
Pozrite si obsah základných programov, ktoré vám radi doladíme na konkrétne prostredie a zariadenie.
Ak nenájdete v našej ponuke naplnenie svojich požiadaviek, spojte sa s nami a dajte si vypracovať konkrétny návrh programu nastavený na vaše zariadenie.ZÁKLADNÁ KOMUNIKÁCIA

Súbor programov nastavených na špecifické prostredie zdravotníckych zariadení s interaktívnymi situáciami medzi zdravotníckym personálom a pacientom, ale tiež medzi zdravotníkmi navzájom. Programy sú určené nielen pre neštátne zdravotnícke zariadenia. Úvodný program obsahuje oblasť profesionálnej komunikácie v prostredí zdravotníctva.Hlavné témy

Špecifiká riadenej komunikácie v kontakte s pacientom, riadenie komunikácie pri vstupe pacienta – štandardizácia komunikačnej kultúry, riadenie komunikácie počas zdravotných úkonov – komunikácia sestier s lekárom, odchod pacienta, vkladanie motivačných efektov.
Určovanie tém, vytváranie priestoru dôvery, eliminácia strachu, riešenie syndrómu bieleho plášťa, riešenie situácií vytvorenia priestoru pre pacienta, ale s riadením situácie.
Rozdiely medzi priamou a telefonickou komunikáciou, artikulačné cvičenia, riadenie rozhovoru, rýchlosť a presnosť, profesionálna komunikácia.
Každý rozhovor je obchodný a marketingový – aj v zdravotníctve, určenie pridanej hodnoty aj pri platených službách, komunikácia na tému ceny služieb určovanie časových priorít činností v interakcii s klientom, riadenie času komunikácie, zdôrazňovanie významu a dôležitosti pacienta.
Tréma, eliminácia stresových faktorov, štruktúrovanie komunikácie, kľúčové slová, motivovanie klienta, argumentačné techniky, riadenie ústupkov, druhy otázok, udržiavanie rozhovoru v požadovanej téme, zvládnutie únikov od témy, generovanie pozitívnej pridanej hodnoty.

Dvojdňový program


RIADENIE KONFLIKTU

Súbor programov nastavených na špecifické prostredie zdravotníckych zariadení s interaktívnymi situáciami medzi zdravotníckym personálom a pacientom, ale tiež medzi zdravotníkmi navzájom.
Programy sú určené nielen pre neštátne zdravotnícke zariadenia.
V zdravotníctve nezriedka musia pracovnici riešiť množstvo väčších i menších konfliktov, program rieši ich profesionálne zvládnutie.Hlavné témy

Identifikácia a prevencia konfliktu, nástroje na riadenie procesu konfliktu, zvládnutie negatívnych emócií.
Empatia, asertívne správanie, presadenie záujmov spoločnosti.
Riadenie konfliktných situácií v teréne, v ambulancii, špecifické situácie v čakárni.
Riadenie konfliktných situácií pri agresívnom pacientovi, konflikt ako reakcia na strach a neznalosť.
Pacient ,,riaditeľ zemegule", riešenie situácií ,,viete koho ja poznám?"
Pacient starý človek, pacient dieťa, agresor sprievodca pacienta.
Riešenie konfliktu pri objednávaní - vynucovanie si prednosti, riešenie hraných situácií (omdlievanie a pod.)
Riešenie konfliktu u ,,urozprávaného" pacienta - definovanie tém, riadenie rozhovoru.
Základná typológia temperamentov pacienta a spôsoby jeho zvládnutia.
Riešenie modelových situácií.
Riadenie konfliktu pri vybavovaní sťažností, reklamácií, riadenie času ako emočného prvku.
Riadenie procesu konfliktu s nespokojným klientom.
Nástroje riadenia konfliktu - asertívne správanie, empatické správanie, aktívne počúvanie, - výhody, nevýhody, nástroje, časové aspekty - modelové situácie z praxe.

Dvojdňový program


PACIENT AKO KLIENT

Súbor programov nastavených na špecifické prostredie zdravotníckych zariadení s interaktívnymi situáciami medzi zdravotníckym personálom a pacientom, ale tiež medzi zdravotníkmi navzájom. Programy sú určené nielen pre neštátne zdravotnícke zariadenia. V komerčných zariadeniach je vzťah s pacientom rozšírený už o vzťah pacient - klient. Program uvádza do problematiky preferencií pacienta - klienta a faktory ovplyvňujúce jeho komerčné správanie.

Hlavné témy

Funkcie a ciele vyjednávania, zisťovanie informácii o partneroch, komunikácia s klientom - firmou.
VIP klient - špecifikácia, obchodná komunikácia.
Definovanie pridanej hodnoty a protihodnoty, alternatívy cieľov, možné prekážky.
Priestor a čas vyjednávania, tretia strana.
Ceny - ich štruktúra, informačný a marketingový mix.
Analýza faktorov vonkajšieho a vnútorného prostredia, STEEP faktory, trh a konkurencia.
Reagovanie na otázky o konkurencii, produktové portfólio.
Kritériá kúpy zdravotníckych služieb, skúsenosti, analýza zákazníckych preferencií.
Riadenie stresu, cena, logistika, reklamačné podmienky...
Príprava, ponuka, alternatívy, zaujatie, argumentačné techniky.
Proces riadenia námietok, cena a hodnota, ústupky, alternatívne riešenia, uzatvorenie zmluvy, procesy po uzatvorení zmluvy. Reklamácia, sťažnosť, nespokojnosť, riešenie nesúhlasu s podmienkami, vyvracanie námietok.

Dvojdňový program


Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah