základné ceny - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah

ZÁKLADNÉ CENY PROGRAMOV

Ceny osoba/deň (pri najmenej 10 člennej skupine):

jednodňový program: 120,00 € osoba / deň
dvojdňový program:   100,00 € osoba / deň
trojdňový program:      80,00 € osoba / deňPre programy väčšieho rozsahu (časovo, tematicky, počtom účastníkov) nastavíme výslednú cenu dohodou.

Zľavy poskytujeme množstevné, uvádzacie, etc. podľa parametrov projektu.
Aj v tomto roku ponúkame sezónne zľavy zo štandardných cien našich programov vo výške až: - 30%.


Každý mesiac nájdete špeciálnu cenu pre jeden vybraný produkt.
Cena platí len pre uvedený produkt a pre uvedený mesiac. S touto cenou nemožno spájať ďalšie zľavy.

Spojte sa s nami a dajte si vypracovať cenový návrh vašej konfigurácie programov.

Koučing na pracovisku v rozsahu cca 6 hod.:  400,00 €
Komunikačný manuál  - ak si ho klient objedná - je účtovaný podľa rozsahu, náročnosti a formy spracovania, podľa samostatnej kalkulácie.
(cca od 1 600,00 €).
Pracovný zošit štandardných programov: 17,00 € / 1 účastník
Cena za odborné poradenské a konzultačné služby je 120,00 € / 1 hod.

Ceny sú konečné. Nie sme platiteľmi DPH.


SKLADBA CENY

V cene je zahrnuté:
Vypracovanie podkladov pracovných zošitov pre kalkulovanú skupinu účastníkov a priebežná konzultácia v prípade potreby korekcie obsahu a organizácie vzdelávania.

V cene nie je zahrnuté:
Vedľajšie a nevyhnutné náklady spojené s realizáciou vzdelávacích programov a odborných poradenských služieb v mieste a čase ich realizácie, najmä náklady lektora na ubytovanie, stravu a dopravu do a z miesta školenia, nie sú zahrnuté v cene. Spoločnosť má nárok na náhradu týchto preukázateľných nákladov, v prípade nákladov na prepravu je to náhrada v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Cena ďalších činností a prác - ak si ich klient objedná - (prieskum, pre testy, poradenstvo, vypracovanie projektu, komisia, koučing, skúšky, komunikačný manuál, etc.) bude stanovená po predložení štruktúry, rozsahu a formy týchto činností dohodou oboch strán. Prenájom didaktickej techniky je účtovaný podľa osobitného sadzobníka.

Ceny sú konečné. Nie sme platitelia DPH.

Komponenty programu:
príprava a návrh pracovného programu
potrebné konzultácie s klientom + doladenie pracovného programu
príprava, tlač a distribúcia pracovných zošitov pre účastníkov
mzda lektora
doprava lektora na miesto a z miesta konania pracovného programu
príslušná miera ziskuCENY PRENÁJMOV DIDAKTICKEJ TECHNIKY


V prípade, ak v rámci realizácie vzdelávacieho programu použije spoločnosť ako pomôcky pre jeho riadne zabezpečenie nižšie uvedenú didaktickú techniku, dohodnutá cena za vzdelávací program bude primerane zvýšená podľa druhu použitých predmetov a ich použitia  podľa uvedenej špecifikácie:
digitálna kamera:                                       35,00 €
mikrofón + zosilňovač + vysielač + prijímač:   18,00 €
televízor/monitor:                                      18,00 €
notebook:                                                25,00 €
dátový projektor:                                       50,00 €
perličkové premietacie plátno + statív:           16,00 €
spätný projektor:                                       24,00 €
VHS jednotka:                                          08,00 €
DVD jednotka:                                          08,00 €
Flip Chart + zásoba papiera + fixky:             12,00 €


Uvedené ceny sú za jeden deň vzdelávacieho programu.
V prípade potreby špeciálnych pomôcok a vybavenia vypracujeme cenu osobitne.


AKCIA MESIACA
Každý mesiac tu nájdete špeciálnu cenu pre jeden vybraný produkt. Zľava platí len pre uvedený produkt a pre uvedený mesiac.
S touto zľavou nemožno spájať ďalšie zľavy.


AKCIOVÁ CENA JÚL
PROTOKOLÁRNE PODUJATIA

Oficiálne a protokolárne podujatia (recepcia, raut, pohár vína, pracovný obed a ďalšie) - často sa ich zúčastňujeme, ale nie vždy sa cítime istí v správaní, nie vždy  sa odvážime ich pripraviť, zorganizovať a zabezpečiť.
Program  nás uvedie do tejto témy tak, aby ste mohli svojich hostí pozvať  kedykoľvek aj na takéto podujatia a aby ste sa na nich aj vy cítili  sebaisto.

Akciová cena za dvojdňový program pre skupinu do 16 účastníkov
je celkom 1 120,00 €.
Nie sme platitelia DPH.
AKCIOVÁ CENA PRE AUGUST
MEDIÁLNE VYSTÚPENIE

Tréning  základných interpretačných prvkov, prvky mediálneho myslenia, mediálna  asertivita a riadenie vystúpenia, rozvoj osobnostných prvkov  vystupujúceho - sociálne, spoločenské, komunikačné zručnosti, vzhľad, obliekanie, priestor, diplomatická dôraznosť.
Prvky mediálnej reprezentácie, verbálna a neverbálna komunikácia, najčastejšie chyby a ich eliminácia.
Tréning mediálneho prejavu - dôraz, melódia, rečnícka prestávka, rečnícke nástroje, rytmus, frekvencia slov, melódia reči.
Tréma, stres z verejného vystupovania, špecifiká stresu priamych vysielaní a ich zvládnutie.
Príprava tém, štruktúrovanie, určenie témy, zvládnutie únikov od témy, konfliktný partner a jeho zvládnutie.
Základy podujatí, mediálne raňajky, brífing, výstava, okrúhly stôl, interview, prezentácie, ...

Akciová cena za dvojdňový program pre skupinu do 16 účastníkov
je celkom 1 120,00 €
Nie sme platitelia DPH.

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah