moderátor - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah
hovorca       vystúpenia

MODERÁTOR

Program je určený každému, kto sa pripravuje na náročnú prácu moderátora podujatí v rôznych prostrediach, rovnako aj pre každého, kto si chce niektoré svoje skúsenosti doplniť, rozšíriť, alebo precvičiť. Téma je náročná, preto sme ju rozdelili do štyroch základných programov, ktoré sa samozrejme dajú absolvovať samostatne podľa vlastného uváženia, pre začínajúcich moderátorov odporúčame absolvovať všetky štyri časti. Program vedú skúsení lektori
s bohatými skúsenosťami v tejto odbornosti profesionálnej komunikácie.


MODERÁTOR I.
Hlavné témy:

Základné moderátorské nástroje - verbálna a neverbálna komunikácia.
Základné rozdiely medzi spontánnou a profesionálnou riadenou komunikáciou.
Osobnosť, prvý dojem, zovňajšok, sebaistota, dôveryhodnosť, znalosť témy, dávkovanie informácií, jednoznačnosť informácií.
Pôsobenie hlasu, slov, neverbálnych signálov - najčastejšie chyby a ich eliminácia.
Semiotické sústavy, slovná zásoba, slovné a jazykové prostriedky v praxi, čistota prejavu, úcta k jazyku, spisovnosť.
Najčastejšie moderátorské chyby a ich eliminácia.
Problémy nadradenosti, neúcty, arogancie.
Základné etické pravidlá moderátora.
Kultúra moderátora a moderovania, vytváranie vzorov správania sa, zodpovednosť za výsledok v kontexte.
Cvičenia modelových situácií, spätná väzba od účastníkov a lektora.
Rozsah programu: 2 dni

MODERÁTOR II.
Hlavné témy:

Špecifiká mediálneho moderovania v televíznom štúdiu, rozhlasovom štúdiu, nahrávanie, živé vysielanie, moderovanie besedy, diskusie.
Problémové aspekty v štúdiu a ich zvládnutie - časový stres, zmeny na poslednú chvíľu, teplo, potenie, stres, nervozita, poruchy techniky, oblečenia.
Základy líčenia na javisku, v TV štúdiu - muži aj ženy.
Základy obliekania - vhodné a nevhodné kombinácie, farby, štruktúry materiálov.
Frak, smoking, róba, kostým, šaty, doplnky.
Zladenosť partnerského moderovania, kontrast partnerského moderovania.
Štýl moderovania, voľnosť, ľahkosť, elegancia, nadhľad, sebaistota, úsmev, prirodzenosť.
Interpretovanie scenára, správy, rozhodnutia, zmien, rušenia programu.
Cvičenia modelových situácií, spätná väzba od účastníkov a lektora.
Rozsah programu: 2 dni

MODERÁTOR III.
Hlavné témy:

Znalosť témy, predmetu moderovania.
Scenár, úpravy scenára pre moderátora, bodový scénosled, poznámky, pomôcky pri moderovaní.
Znalosť kľúčových slov, nosných prvkov. Gradácia podujatia, riadenie emócií, logické a scénické väzby. Hovorenie spamäti, čítanie textu, čítačka, monitor, rečnícky pult, moderovanie pri stole.
Práca s mikrofónom - statív, handka, mikroport, puška, vešiak, stolový snímač, ...
Práca s kamerou, kedy do kamery, kedy nie, signalizácia live kamery.
Partnerská spolupráca - spolumoderovanie, hosť z publika, predstaviteľ spoločnosti, organizátor, súťaž, odovzdávanie ceny, vyznamenania, ...
Zvládnutie konfliktných situácií - arogancia, neslušnosť, vyrušovanie z publika, zlyhanie techniky, ohlásený hosť sa nedostaví, atď.
Cvičenia modelových situácií, spätná väzba od účastníkov a lektora.
Rozsah programu: 2 dni

MODERÁTOR IV.
Hlavné témy:

Príchod, odchod, utíšenie publika, vybudovanie atmosféry a vzťahu s publikom.
Úcta, korektnosť, slušnosť, láskavý nadhľad.
Zvládnutie trémy, stresu, nervozity, trémozvody.
Vytvorenie vlastného zázemia v zákulisí, pitný režim, hygiena.
Nečakané situácie - zodpovednosť za priebeh podujatia, za účinkujúcich, za publikum.
Komunikácia s technikou, s réžiou, so zákulisím. Zvládnutie technických a organizačných havárií.
Tempo, rytmus, melódia moderovania.
Emočná atmosféra, prirodzenosť.
Rozhovor - riadenie rozhovoru so skúseným a neskúseným partnerom, s deťmi, s bojazlivým partnerom, s partnerom s rečovou chybou, atď.
Prvky aktívneho počúvania.
Typy a vhodnosť otázok, definovanie tém a ich distribúcia.
Spustenie a ukončenie diskusie.
Korektné ukončenie rozhovoru.
Najčastejšie moderátorské chyby a ich riešenie.
Cvičenia modelových situácií, spätná väzba od účastníkov a lektora.
Rozsah programu: 3 dni

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah