hovorca - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah

HOVORCA

Program je určený všetkým, ktorí voči verejnosti potrebujú odovzdávať informácie, stanoviská, názory a podobne. Tiež je určený každému, kto potrebuje kvalitne realizovať komunikačné situácie s médiami, napríklad tlačovú besedu, tlačovú konferenciu, brífing. Svoje témy nájdu účastníci, ktorí potrebujú diskutovať, prezentovať, argumentovať v televízii, rozhlase v diskusných reláciách, besedách, rozhovoroch. Rozsah je široký, preto sme pripravili tri samostatné programy, ktoré sa samozrejme dajú absolvovať samostatne, ale pre začínajúcich odporúčame všetky tri.


HOVORCA I.
Hlavné témy:

Základné prvky profesionálnej komunikácie, rozdiely medzi spontánnou a riadenou komunikáciou, osobnosť a profesionalita hovorcu, hranice sebaistoty, problémy nadradenosti, arogancie, neúcty, etické, psychologické a právne aspekty, zodpovednosť hovorcu, vzhľad hovorcu, prvý dojem, reprezentácia spoločnosti.
Problematika komentovania, definovania stanoviska.
Reč, hlas - technická kvalita.
Spisovnosť, odborná terminológia, slang, citovanie, skratka, noticka, presnosť a jednoznačnosť vyjadrení.
Riadenie komunikačného procesu - časové aspekty, voľba témy, distribúcia otázok a odpovedí.
Cvičenia modelových situácií, spätná väzba od ostatných účastníkov a lektora.

Rozsah programu: 2 dni

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah