empatia - AG ŠTÚDIO GERIČ

Vzdelávacie programy, tréningy, školenia, koučing, poradenstvo - manažment, komunikácia, vyjednávanie, obchod, tvorba, mediálne vystúpenia, ...
Prejsť na obsah
empatia         konflikt         asertivita

EMPATICKÉ SPRÁVANIE

Empatia je obvykle definovaná ako schopnosť poznať, vnímať a cítiť priamo emócie iných. Schopnosti empatie a asertívneho správania sú významnou výhodou pri profesionálnom riadení komunikačných situácií.

Hlavné témy

Pojem empatia, metakomunikácia, princípy empatických procesov, čo je a čo nie empatia, submisívnosť, ľahostajnosť, ignorancia, nadradenosť, povýšenectvo, zdôrazňovanie pozičnej sily, problém disonancie prostredníctvom sebazdôraznenia, sympatia, antipatia. Úrovne empatia, parafrázovanie, sebauvedomenie, empatické poznámky, reflexie, zrkadlenie.
Riadená komunikácia ako základ empatie, mimovoľná neriadená neverbálna komunikácia, identifikácia komunikačných signálov, aktívne počúvanie, signály aktívneho počúvania, budovanie dôvery.
Empatia v konfliktných procesoch.

Dvojdňový program


ASERTÍVNE SPRÁVANIE

Asertívne správanie je významným prostriedkom sebapresadenia, presadenia svojich záujmov bez agresie a bez ponižovania druhej strany. Program je zameraný na pochopenie základov asertívneho správania, nástrojov a techník. Súčasťou programu sú cvičenia modelových situácií použiteľných v rôznych komunikačných situáciách.Hlavné témy

Poznanie asertivity, základné procesy, otvorené vyjadrovanie, akceptovanie, tolerancia, sebaakceptácia, čo chcem dosiahnuť, jasné určenie postavenia, práv, kompetencií, zbavenia sa pocitu viny a zodpovednosti za iných, smerovanie k presadeniu.
Presadenie svojich záujmov bez ponižovania, podceňovania, zosmiešňovania druhého - posilnenie sebaistoty. Manipulatívne správanie, asertívne manipulačné techniky, určenie a uzatváranie témy, zamedzenie odklonu od témy. Asertívne práva, asertívne techniky, negatívna asertivita, použitie asertívneho správania v riadenom rozhovore a vyjednávaní.

Dvojdňový program

empatia         konflikt         asertivita
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018 Z. z.
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
AG ŠTÚDIO GERIČ
Návrat na obsah